Το 1836 οι αρχηγοί των 36 οικογενειών που υπήρχαν τότε στο χωριό συνέταξαν συμβόλαιο τιμής με σκοπό να προστατέψουν το ελατοδάσος που βρίσκεται στα δυτικά του και που ονομαζόταν «Κεφαλάρι». Όταν αργότερα κάποιοι από τους νεώτερους κατοίκους του χωριού που δεν είχαν υπογράψει το συμβόλαιο άρχισαν τις παραβιάσεις οι παλαιότεροι κάτοικοι κατέφυγαν στον Δεσπότη ο οποίος συνέταξε ένα αφοριστικό. Με αυτό θεωρούσε αφορισμένο κάθε άνθρωπο που θα εκτελούσε λαθροξύλευση, λαθρογιδοβοσκή την εποχή της εκβλάστησης των νέων ελάτων και τα όσα άλλα ανέφερε το συμβόλαιο. Είναι άξιο θαυμασμού να σκέφτεται κανείς πως οι τότε άνθρωποι του χωριού - αγράμματοι στην πλειοψηφία τους και φτωχοί - είχαν τέτοια οικολογική συνείδηση, ενώ εμείς σήμερα με την τόση πληροφόρηση και μόρφωση ... αγρόν αγοράζουμε...(και μετά τον κάνουμε τσιμέντο).
 
Designed by Vicky Επικοινωνείστε μαζί μου