ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύλλογος Ελατιωτών Ναυπακτίας

Ο σύλλογος Ελατιωτών Ναυπακτίας ιδρύθηκε το 1955 με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων των απανταχού Ελατιωτών, την εκτέλεση πολιτιστικών και αναπτυξιακών έργων και γενικά την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για την διατήρηση της παραδοσιακής κληρονομιάς του χωριού και την ανάπτυξή του.

Τα έσοδά του βασίζονται σε δωρεές και συνδρομές των μελών και φίλων του και σε κάποιες έκτακτες επιχορηγήσεις οργανισμών και κρατικών φορέων.

Η δράση του συλλόγου είναι εμφανής στο χωριό με έργα όπως το μνημείο πεσόντων , η παιδική χαρά, η κατασκευή διαφόρων γεφυριών κ.α., αλλά κυρίως η ανέγερση του ξενοδοχείου «Η ΕΛΑΤΟΥ» στα 1970 καθώς και η λειτουργία του το 1980, που θεωρήθηκε πρωτοποριακό επίτευγμα για την τότε ελληνική πραγματικότητα της περιοχής.

Επίσης, με την φροντίδα του συλλόγου εκδίδεται από το 1984 η τρίμηνη συνδρομητική εφημερίδα «Η Φωνή της Ελατούς» που περιέχει ειδήσεις για το χωριό και την γύρω περιοχή, κοινωνικά νέα των απανταχού Ελατιωτών, άρθρα γενικού ενδιαφέροντος καθώς και κείμενα που αναπαριστούν ή προσπαθούν να καταγράψουν ιστορίες, ήθη και έθιμα των περασμένων χρόνων.

Έργο του συλλόγου αποτελεί και το παρόν web-site.

Στοιχεία του Συλλόγου Ελατιωτών Ναυπακτίας
Γραφεία : Μπισκίνη 58, 157 71 Ζωγράφου
e-mail:
 info@elatou.com

Πρόεδρος : Κώστας Β. Παναγιωτόπουλος